Höstträff 2000, Nyköping

SGS höstträtt 2000 på Blommenhof Hotell i Nyköping

  PROGRAM
  Fredag 3 november
18.00 Vickning
19.00 Egna bilder
  Lördag 4 november
08.00 Frukost
09.00 Välkomna. Praktiska frågor - Om  Blommenhof hOtell
09.30 Naturfotografering – Hur gör man? Fotograf Stefan Rosengren ger oss råd
10.30 Kaffe
11.00 Besök av Drottning Kristina
12.00 Lunch, därefter vandring till Nyköpings Hus
13.30 Besök på Nyköpings hus
15.00 Kaffe på Blommenhof
15.30 Resa och sjukdom. Hot och möjligheter. Olle Norrbohm, läkare på UD och SIDA´s mottagning, delar med sig av sina erfarenheter.
Hur omfattande förberedelser behövs inför en resa? Olle Norrbohm fortsätter efter en kort paus. Tid för frågor
17.00 Presentation av ett reseföretag
19.00 Middag
20.30 Egna bilder
  Söndag 5 november
08.00 Frukost
09.00 Mysteriet Mastvraket. Mästerlotsen Lars-Erik Ekström berättar
09.45 Kaffe
10.15 Styrelsen informerar
10.30 En av sex miljarder. Filmaren och författaren Stig Holmqvist berättar om ett återvändande till Papua Nya Guinea efter ett par decennier och visar en av sina dokumentärfilmer som visats i tv under sommaren
11.45 Azorerna – Nio paradisiska vulkanöar. Robert Haman från Portugisiska turistbyrån
OBS! Föredragshållaren dögk inte upp, men Stig Holmqvist hade mycket mer att berätta för oss om!
12.30 Lunch

 

Datum: 
Friday, November 3, 2000 to Sunday, November 5, 2000