Lokala träffar

Regionala föreningar finns Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Till de lokala träffarna är naturligtvis alla medlemmar, som har möjlighet att delta, välkomna.