Material, annonser

Material till Briefing skickas till:

Briefing
c/o Marita Täppinen
Fornbacken 41, 2tr
SE-152 56 Södertälje
SWEDEN

Det går också bra att använda kontaktblanketten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

Annonser

  Svart/vitt Färg
Halvsida 250 kronor 500 kronor
Helsida 500 kronor 1 000 kronor