Välkommen till SGS nya hemsida!

Arbetet med en ny hemsida för SGS har pågått en längre tid och nu, sedan 20 mars 2016, har den också blivit verklighet. Det betyder inte att den på något sätt är "färdig". Det blir den förhoppningsvis aldrig utan meningen är att det ska vara en levande informationskanal för föreningens medlemmar och förhoppningsvis också ska kunna locka nya medlemmar.

Bekanta dig gärna med vad som finns under de olika flikarna/alternativen i högermarginalen och kom gärna med synpunkter och kommentarer som kan göra hemsidan bättre och bättre. Det är viktigt att påpeka att arbetet med medlemsregisret ännu enbart är påbörjat och pågår, men succesivt kommer mer att finnas där och bl.a. möjlighet att via hemsidan komma i kontakt med andra medlemmar. Uppgifter i medlemsregistret kommer enbart att vara tillgängligt för medlemmar som har inloggningsuppgifter och vara skyddat av lösenord och varje medlem avgör själv om man vill vara möjlig att kontakta via hemsidan.

Möjligheten att själv logga in skapas i och med att medlemmar med fungerande e-postadress läggs in. Då skapas ett meddelande med information om hur man går tillväga för att t.ex. välja användarnamn och skapa valfritt lösenord. Det arbetet har enbart påbörjats.

OBS! e-postadress är en nyckeluppgift för medlemsregistrets funktion. Om Du är osäker på om föreningen har Din e-postadress ber vi dig skicka den uppgiften till SGS kassör.

Comments

Tack allihopa för ett trevligt vårmöte, ser fram emot Kungälv. Hemsidan är mycket bra, tack för den.