Vårträff 1994, Ottenby

SGS vårträff 1994 på Ottenby vandrarhem, Ås, Öland

  PROGRAM
  Fredag 6 maj
21.00 Ankomst till Ottenby vandrarhem, Kvällskaffe
  Lördag 7 maj
07.00 Morgonvandring med fågelskådning. Hans Hansson guidar den morronpigge
08.00 Frukost
09.00 Antarktis. Kerstin Strandskog visar bilder och berättar
10.00 Kaffe
10.30 Fåglars navigering. Jan Pettersson berättar för oss om fåglars sätt att navigera
11.30 Exkursion till Echels udde. Hans Jansson guidar oss för att se bl a vadarfåglar och eventuell säl
13.00 Lunch
14.00 Årsmöte
15.30 ?
16.30 Mellanöstern. Lennart Manning visar bilder och bereättar
17.30 Middag
19.00 Visning av enga bilder. bl.a. Stig Billing: Blommor på MAdeira
20.30 Avsmakning av ost. Sven Algnäs kåserar om ostkultur och ostframställning
  Söndag 8 maj
07.00 Frukost
08.00 Resemeddelande. Resemästare Carl Nord
08.30 Jemen. Gunilla Malm visar bilder och berättar
09.30 Kaffe
10.00 Eketorps fornborg. Guidad visning
11.00 Ölands Alvar. Botanisk vandring med Hans Jansson
12.00 Stenhusa bod. Rundvandring i Naturbokhandeln
13.00 Lunch på Stenhusa
14.00 Avslutning

 

Datum: 
Friday, May 6, 1994 to Sunday, May 8, 1994