Öster om Wallacelinjen-Indonesiens natur med Anders Haglund 2019 och 2020

Öster om Wallacealinjen-Indonesiens natur med Anders Haglund
2-3 veckor med avresa runt 12 oktober 2019 samt i mars eller november 2020

Som ingen har kunnat undgå, har en katastrof drabbat staden Palu som är en knytpunkt för att besöka några av de finaste naturområdena på Sulawesi. Omfattningen av skadorna från jordbävningen och tsunamin är omfattande, men geografiskt begränsade till staden Palu och Dongala med omnejd. I dagsläget är det osäkert hur snart de kommer hinna återuppbygga området och infrastrukturen. 

Några reaktioner vi fått är att man ogärna åker till drabbade områden och det ska vi inte göra innan läget är under kontroll och livet återgått till det normala - så gott det är möjligt efter en så omfattande katastrof. För de fattigaste kan det dröja mycket lång tid innan de har ett riktigt hus igen. När man förlorat det lilla man ägde, är vägen lång tillbaka och hjälp behövs. För landet och folkets bästa är det bra att turismen återvänder. Det är en viktig inkomstkälla för lokalbefolkningen.

Intresset för denna resa är stort och på Jubileumskryssningen pratade jag med flera av er och förstod att det viktigaste är att det blir en resa med fokus på natur i Indonesien med Anders Haglund i höst – inte att vi besöker just Sulawesi. Jag arbetar därför nu enligt planen att göra en resa i oktober 2019 där vi inte besöker Lore Lindu nationalpark (inresa via Palu) och en resa i mars eller eventuellt oktober–november 2020 då vi räknar med att kunna besöka även Lore Lindu nationalpark.

Sulawesi är den största ön inom området som kallas Wallacea och här hittar vi en av världens artrikaste och äldsta regnskogar med flera endemiska arter, bland annat inte mindre än 90 fågelarter som bara finns här. Området har fått sitt namn efter biologen Alfred Russel Wallace, som i slutet av 1800-talet noterade skillnaden mellan floran och faunan öster och väster om Wallacelinjen.

Resan planeras i samarbete med Anders Haglund och nedan är exempel på intressanta nationalparker vi kan besöka, men vi får begränsa oss till 2–3 öar/områden per resa.

Ett urval av platser vi kan besöka på vår resa:

Lore Lindu nationalpark på centrala Sulawesi är ett Unesco biosfärreservat. Den sträcker sig över flera ekosystem, vilket gör den till en av öns artrikaste platser.  Här finns t ex endemerna tonkinmakak, hjortsvin, dvärgspökdjur sulawesi- kuskus, celebespalmmård och flygande hundar. I parken finns också över 400 stora monoliter i granit. Åker in via staden Palu.

Tangkoko naturreservat på norra Sulawesi är i huvudsak låglandsregnskog och vulkaner. Här lever åtminstone 127 arter av däggdjur, 233 fågelarter och 104 reptiler och amfibier.

Ön Halmahera ligger i ögruppen Moluckerna (Kryddöarna) här hittar vi arter som inte finns på Sulawesi, bland annat klätterpungdjuret moluck- kuskus, vittofskakadua, 15 arter kungsfiskare, inklusive moluckernas egen kokoburra och paradisfågel.

Komodo nationalpark är upptaget på Unescos lista över världsarv och mest känd för att den hyser världens största ödla, komodovaranödlan. Förutom jätteödlor finns en stor rikedom av växter, fåglar, flygande hundar, däggdjur och i den marina miljön finns några av de finaste reven i Indonesien.

Raja Ampat på Nya Guinea är känt för paradisfåglar och ett rikt fågelliv, men även för den marina miljön som är ett av de artrikaste reven i världen.

Kulturen i Indonesien är mångskiftande. Här finns många olika folkgrupper och en som vi har möjlighet att besöka är torajafolket på Sulawesi och deras gravplatser i Tana Toraja.

Hos Lennart Manning i Yogyakara
Resan avslutas med en frivillig förlängning i Yogyakarta på ön Java där SGS- aren Lennart Manning bor. Han blir er värd under vistelsen och sätter en personlig prägel på utflykterna som vi gör med lokal, engelskspråkig guide.

Om du har önskemål vilka öar, folk eller naturområden vi ska besöka, kontakta Lotta Borgiel omgående.

Färdledare
Anders Haglund, biolog och en av SGS mest rutinerade och uppskattade färdledare.

Tid: 2–3 veckor med avresa runt 12 oktober 2019 samt i mars eller oktober/november 2020

Budgeterat pris: 35 000–45 000 kr beroende på reslängd och vilka öar vi inkluderar i resan.

Gör din intresseanmälan här: INTRESSEANMÄLAN WALLACEA

Information i PDF-format

Lotta Borgiel besvarar frågor och tar emot intresseanmälan:

Adress: Gränslösa Resor
Marsjö Hvillan
643 94 Vingåker
Telefon: 0151-209 00
E-post: info@granslosaresor.se

 

Kommentarer

Hej, en ö som är intressant och vacker är Flores. Vore trevligt om vi kunde åka dit också. 

Tack för förslaget Ingrid! Programmet är ännu inte fastställt och vi noterar alla önskemål och tips.
Mvh Anna-Karin Staflin/Gränslösa Resor