2020

Öster om Wallacelinjen-Indonesiens natur med Anders Haglund 2019 och 2020

Som ingen har kunnat undgå, har en katastrof drabbat staden Palu som är en knytpunkt för att besöka några av de finaste naturområdena på Sulawesi. Omfattningen av skadorna från jordbävningen och tsunamin är omfattande, men geografiskt begränsade till staden Palu och Dongala med omnejd. I dagsläget är det osäkert hur snart de kommer hinna återuppbygga området och infrastrukturen. 

Några reaktioner vi fått är att man ogärna åker till drabbade områden och det ska vi inte göra innan läget är under kontroll och livet återgått till det normala - så gott det är möjligt efter en så omfattande katastrof. För de fattigaste kan det dröja mycket lång tid innan de har ett riktigt hus igen. När man förlorat det lilla man ägde, är vägen lång tillbaka och hjälp behövs. För landet och folkets bästa är det bra att turismen återvänder. Det är en viktig inkomstkälla för lokalbefolkningen.

Intresset för denna resa är stort och på Jubileumskryssningen pratade jag med flera av er och förstod att det viktigaste är att det blir en resa med fokus på natur i Indonesien med Anders Haglund i höst – inte att vi besöker just Sulawesi. Jag arbetar därför nu enligt planen att göra en resa i november 2019 där vi inte besöker Lore Lindu nationalpark (inresa via Palu) och en resa i mars eller eventuellt oktober–november 2020 då vi räknar med att kunna besöka även Lore Lindu nationalpark.

Sulawesi är den största ön inom området som kallas Wallacea och här hittar vi en av världens artrikaste och äldsta regnskogar med flera endemiska arter, bland annat inte mindre än 90 fågelarter som bara finns här. Området har fått sitt namn efter biologen Alfred Russel Wallace, som i slutet av 1800-talet noterade skillnaden mellan floran och faunan öster och väster om Wallacelinjen.

Resan planeras i samarbete med Anders Haglund och nedan är exempel på intressanta nationalparker vi kan besöka, men vi får begränsa oss till 2–3 öar/områden per resa.

Prenumerera på RSS - 2020