Höstträff 1990, Hasseludden

SGS höstträff 1990 på Hasseludden 

  PROGRAM
  Lördag 13 oktober
09.00 Välkomna. Bildvisning.
10.00 Kaffe
10.30 "Vem hjälper biståndet" Lasse Berg om sin bok i detta viktiga ämne.
12.00 Lunch
13.00 - "Vart vill vi resa". Deltagarna arbetar gemensamt i grupper fram olika reseförslag.
15.00 Kaffe
15.30 "Med Kongos Drottning till pygméerna" Marianne och Stig Billing om SGS resa till Kongo jan/feb 1990.
16.15 "Rodeo i Guyana". Bilder av Jan Wigsten. Se artikel i BRIEFING No 4.
17.00 Middag
18.30 "Var kan det vara", en liten test. Anders och Mari Ann Lindström.
19.30 Bildvisning
20.30 Kvällskaffe
  Söndag 14 oktober
08.30 Frukost
09.00 Bildvisning
10.00 Kaffe
10.30 Ut i naturen kring Hasseludden.
12.00 Lunch
13.00 Reservtid
14.00 Avslutning

 

Datum: 
Saturday, October 13, 1990 to Sunday, October 14, 1990