Kommande anmälningsförfarande till SGS Jubileumskryssning 2018

Bakgrund

Få föreningar har glädjen att ha så stort intresse för sina aktiviteter. På våra träffar kommer ca var fjärde medlem och till vår jubileumskryss är intresset över all förväntan. När vi firade på Donau hade vi en båt för 80 personer och den blev som vi alla minns full och flera blev besvikna när de inte fick plats. Förra jubileet, som vi firade på Volga, chartrade vi en större båt för att inte samma situation skulle uppstå. Då fanns å andra sidan oron att inte få ihop tillräckligt många för att kunna genomföra resan och vi bjöd därför in vänner, varav flera fortfarande är kvar i föreningen.  Den gången fick alla plats och vi kunde även erbjuda enkelhytter. Båten var inte full. Till vårt 30-årsfirande har vi stuckit ut hakan och chartrat en båt som tar ännu fler gäster. Mot bakgrund av de tidigare kryssningarna och att vi idag är färre medlemmar än vi var för 5 år sedan, har vi återigen välkomnat vänner. Dels för att försäkra oss om att vi blir tillräckligt många för att kunna genomföra kryssningen, men också för att få in fler medlemmar i vår gemenskap.Bild av M/S Leonora.

Intresset är större för resan än vad det finns kojer ombord, varför styrelsen sammanträtt och diskuterat hur vi ska hantera anmäl­­nings­­för­­faran­det om en situation upp­står där fler vill åka än vad det finns plats om­bord. I nuläget är det bara en intresse­­lista och vi vet att många faller bort när det kommer till definitiv anmälan. Hur många är däremot omöjligt att veta. För att vara helt transparant har beslut därför tagits av en enhällig styrelse om hur anmälningsförfarandet ska gå till.

Anmälningsförfarande Stämningsbild från flodkryssning.

SGS styrelse har diskuterat lämpligt för­farande vid definitiv anmälan till jubi­leums­kryss­ningen. Utgångspunkten är att antalet intresseanmälningar är större än antalet tillgängliga platser. Styrelsen är också enig om att alla som var medlemmar i föreningen innan intresseanmälan gjordes har förtur framför icke-medlemmar. På grund av att intresset är större än antalet tillgängliga hytter och kojplatser beslutade styrelsen också att ”stänga” intresseanmälan per den 15 november 2017, vilket annonserats på SGS hemsida och i mejl till dem som uppgett att de vill ha information den vägen. Resan har publicerats i förra numret av Briefing och samtliga medlemmar har därmed haft gott om tid att anmäla intresse. Styrelsen har vidare beslutat att inte erbjuda singelhytter om det innebär att någon annan inte får plats ombord.

Reseprogrammet beräknas vara klart under vintern och skickas då ut till samtliga på intresselistan. I och med det öppnar resan för bokning och samtliga som bokar sig kommer att på sedvanligt SGS-manér få en lottsedel. Definitiv anmälan kan bara göras av tidigare intresseanmälda. Lottning av platser kommer bara ske om det blir nödvändigt.

För att minimera risken att medlemmar inte skulle få plats på kryssningen, kommer anmälda att delas upp i två grupper.

Grupp 1: SGS-medlemmar
Grupp 2: Vänner till SGS-are och medlemmar som prioriterar att resa med sina vänner

Därutöver kommer det att finnas olika hyttkategorier och vid anmälan ska uppges vilken hytt som önskas respektive om en viss hyttkategori är ett krav för att delta på resan.

Plats ombord kommer i första hand tilldelas grupp 1 och i andra hand grupp 2.

Om lottdragning blir aktuellt kommer föreningens tidigare principer för lottdragning att tillämpas. Dessa finns publicerade på SGS hemsida under rubriken Resor.

OBS!
SGS-are som har planerar att resa tillsammans med vänner eller partners som inte är medlemmar och som prioriterar att göra resan tillsammans med dem har möjlighet att frivilligt byta till grupp 2. Chansen att få plats är då mindre. Meddela då vilka ni vill resa tillsammans med, så får ni en gemensam lottsedel. Antingen kommer då alla med eller ingen.