Expedition Sydatlantens öar: Ushuaia–Sydgeorgien–Gough Island–Tristan da Cunha och Sankta Helena 25 mars - 25 april 2020

Planerna för vår expedition till Tristan da Cunha och Sankta Helena börjar ta form. Vi har långt gångna förhandlingar med en båt som skulle passa vår resa och vi har en utmärkt ledare för expeditionen. Allt ser positivt ut, även om inga kontrakt ännu är skrivna och det därför fortfarande kan bli drastiska ändringar.

Vår expedition startar från Ushuaia, världens sydligaste stad belägen strax norr om Kap Horn. Vi seglar i medvind till Sydgeorgien för några dagars utforskande innan färden går vidare via Gough Island till Tristan da Cunha, världens mest ensligt belägna ö som är befolkad. Här bor idag ca 265 strävsamma öbor under den brittiska kronan. Hit går inga flyg, sjöledes är enda sättet att nå Tristan. Dagens öbor är ättlingar till den skotska soldaten William Glass och hans garnison som etablerades här 1821 för att avstyra eventuella fritagningsförsök av Napoleon Bonaparte från hans fångenskap på Sankta Helena. Sitt namn har ön fått från portugisen Tristao da Cunha som upptäckte den 1506. 1961 drabbades Tristan av ett vulkanutbrott varvid all befolkning evakuerades till England vilket moderlandets myndigheter hoppades skulle vara för gott. Öborna var dock fast beslutna att återvända vilket skedde 1963 och den enda utomstående som dom tillät medfölja på återfärden var konstnären och författaren Roland Svensson, som vunnit öbornas förtroende. Roland kom sedan att besöka Tristan ytterligare fem gånger och blev i mångt och mycket tristanbornas centrala länk till omvärlden. Hans minne vårdas fortfarande ömt på Tristan och när vi som svenskar kommer dit kommer vi välkomnas som Rolands vänner. 4 dagar planeras för besöket på Tristan men det måste understrykas att all landstigning är helt väderberoende då det inte finns någon hamn på ön för större fartyg!

Efter Tristan fortsätter vi NNO-vart 1 318 nautiska mil (244 km) till den närmast belägna ön, Sankta Helena, säte för den brittiske guvernören och ca 4 300 öbor som kallar sig ”saints”. Mest känd är måhända ön som britternas förvisningsort av Napoleon. Hans residens Longwood House står orört sedan hans död 1821och blir en av våra anhalter på ön. Intill 2017 var kombinerade last- och passagerarfartyget RMS St Helena det enda reguljära transportsättet till och från ön med månatliga seglingar till/från Kapstaden. Sedan öppnades en liten flygplats och man kan nu flyga till Johannesburg via Windhoek, vilket vi kommer göra då vi några dagar efter att vi debarkerat vårt expeditionsfartyg på Jamestowns redd, lämnar detta avsides paradis med sin fantastiska natur, underbara människor och sömniga ”huvudstad”. Även på Sankta Helena vistades Roland Svensson några omgångar och också här finns hans fotspår kvar.   

Expeditionsledare: Sjökapten Torbjörn Svensson är son till Roland och har ärvt Rolands nära personliga kontakter med tristanborna som han nu ser fram emot att få introducera till oss SGS-are. Han har även besökt ön som befälhavare i kryssningsexpeditionsfartyg och har även flera besök på Sydgeorgien och otaliga i Ushuaia och på Antarktiska halvön i bagaget. Torbjörn är även en uppskattad färdledare och har rekommenderats varmt genom en av våra medlemmar

Preliminärt datum: 25 mars - 25 april 2020
Själva kryssningen är 25 dagar och under kryssningen ingår i princip allt

Budgeterat pris: Runt 100 000 kr

Intresseanmälan: Du kan redan nu göra en intresseanmälan genom att klicka på INTRESSEANMÄLAN SANKTA HELENA och fylla i formuläret

Lotta Borgiel på Gränslösa Resor besvarar frågor:

Adress: Gränslösa Resor
Marsjö Hvillan
643 94 Vingåker
Telefon: 0151-209 00
E-post: info@granslosaresor.se