Sista dag för intresseanmälan till SGS Jubileumskryssning

Stämningsbild från flodkryssning.Planeringen för SGS Jubileumskryssning går in i ett mycket aktivt skede och inom kort kommer information om definitiv anmälan och reglerna för anmälnings­för­­faran­det att publiceras här på vår hemsida liksom i kommade nummer av Briefing.

Det är därför nödvändigt att nu dra en gräns för möjligheten att göra intresseanmälan.

Absolut sista dag för intresseanmälan var 2017-11-15. Anmälningar som kommer till Gränslösa Resor efter detta datum placeras auto­matiskt på väntelista.