Medlemsavgiften för 2017

250 kr för ordinarie medlem , 75 kr för familjemedlem

Till pg 429 24 52-3 eller bankgiro 223-7352.
 
PS: Avgiften för ordinarie medlem ska vara 250 kr,  inte det belopp som tidigare angavs.

Kommentarer

Hej, vi bor i danmark och har inte møjlighet att betala med svensk post-eller bankgbiro, kan vi øverføra pengarna direkt till ett svensk bankkonto istället, det passar oss bättre? i så fall till vilket kontonummer?

Frågeställaren har fått svar direkt från föreningens kassör.  Den som eventuellt har liknande problem med betalning från annat land, eller har andra frågor gällande medlemsavgiften, rekommenderas att kontakta kassören.